taxnovak.cz

Leden

09.01.2020 spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2020 spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
31.01.2020 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

Únor

10.02.2020 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.02.2020 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.2020 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
souhrnné hlášení za leden 2020
kontrolní hlášení za leden 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
spotřební daň daňové přiznání za leden 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

Březen

02.03.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
11.03.2020 spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16.03.2020 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
souhrnné hlášení za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
spotřební daň daňové přiznání za únor 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
26.03.2020 spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

Duben

01.04.2020 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2020 spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2020 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20.04.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2020 spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.04.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
spotřební daň daňové přiznání za březen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.04.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Květen

11.05.2020 spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
souhrnné hlášení za duben 2020
kontrolní hlášení za duben 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

Červen

01.06.2020 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
09.06.2020 spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22.06.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.2020 spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
spotřební daň daňové přiznání za květen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.06.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec

01.07.2020 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.07.2020 spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2020 daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20.07.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.07.2020 energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

Srpen

10.08.2020 spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2020 spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
souhrnné hlášení za červenec 2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
31.08.2020 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

Září

09.09.2020 spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.2020 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
21.09.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.2020 spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
souhrnné hlášení za srpen 2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.09.2020 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

Říjen

12.10.2020 spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.2020 daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
20.10.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.10.2020 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
30.10.2020 energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.10.2020 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Listopad

02.11.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
09.11.2020 spotřební daň splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11.2020 spotřební daň splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
souhrnné hlášení za říjen 2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.11.2020 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Prosinec

10.12.2020 spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2020 daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21.12.2020 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28.12.2020 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
souhrnné hlášení za listopad 2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
31.12.2020 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020

Zdroj: Finanční správa